Your browser does not support JavaScript!
Inteligentne ogrzewanie miejskie, Włochy

Cuneo, Włochy

Projekt obejmował budowę zakładu kogeneracyjnego wytwarzającego energię elektryczną i cieplną w celu zaopatrzenia zakładu produkcji szkła AGC w możliwość odzysku i ponownego wykorzystania ciepła dla potrzeb ciepłownictwa komunalnego miasta Cuneo.

Około 45 km wykopów pod instalację rurową wykorzystano do sporządzenia światłowodowej sieci danych. Sieć ta pozwala na połączenie wszystkich stacji rozdzielczych i świadczenie innych usług.

Inauguracja projektu: Październik 2018 r.
Długość sieci ciepłowniczej: 45 km
Użytkownicy: około 400 użytkowników (publicznych i prywatnych)
Spodziewana produkcja energii: > 170 GWh/rok


Dystrybutor iSMA:

glsol.com

 
Wdrożony system BMS w oparciu o produkty iSMA:

1
sterownik JACA8000
1
moduł We/Wy iSMA-B-MIX18-IP

Sprawdź nasze produkty

Zobacz