Your browser does not support JavaScript!

Projekty unijne realizowane przez Global Control 5

 

 

Tytuł projektu: Promocja produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii.

 

Global Control 5 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

 

Cel projektu: promocja branży IT/ICT poprzez uczestnictwo w działaniach promocyjnych na rynkach zagranicznych i międzynarodową promocję innowacyjnych produktów.

Dofinansowanie projektu z UE: 584 846,64 pln

 

 

 

 

Tytuł projektu: Rozwój potencjału eksportowego firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach Ameryki Północnej, Australii i Oceanii.

 

Global Control 5 Sp. z .o.o. realizowała projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020); Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Numer i nazwa Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP; Numer i nazwa Poddziałania 3.2.2 Modele biznesowe.

 

Cel projektu: wzrost sprzedaży na rynkach międzynarodowych produktów automatyki budynkowej oferowanych przez firmę Global Control 5 Sp. z o.o.,  podpisanie nowych kontraktów w Ameryce Płn. i/lub Australii i Oceanii poprzez wdrożenie certyfikacji produktów Global Control 5 Sp. z o.o. oraz opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju eksportu obejmującego rynki Ameryki Płn., Australii i Oceanii.

Dofinansowanie projektu z UE: 175 122,30 zł   

Person

Meet with us

arrange a meeting

May interest you

03.08.2020

Dołącz do nas na największym online wydarzeniu w IoT świecie!

22.07.2020

iSMA Live przedstawia!

30.06.2020

iSMA Live! przedstawia: 5 najbardziej popularnych produktów iSMA na rynku brytyjskim i irlandzkim