Your browser does not support JavaScript!

Kontakt

Lokalizacja

Global Control 5 S.A.

ul. Wyczółki 71

02-820 Warszawa

Lokalizacja

Global Control 5 S.A.

ul. Budowlanych 27

80-298 Gdańsk

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st Warszawy w Warszawie, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 100 000 PLN

KRS: 0000809012
NIP: 5252607299
REGON: 360592757
BDO: 000013370

Sprzedaż

Aleksander Wyrozumski

sales@globalcontrol5.com

Krzysztof Jaczewski

sales@globalcontrol5.com

Dział Wsparcia

Wsparcie support@gc5.pl

Jeśli masz problem lub chcesz zadać pytanie, sprawdź.

Formularz kontaktowy

Dodaj plik